zoslanas

zoslanas
×zoslãnas (brus. зacлoн) sm. (2) Rtr, NdŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, S.Dauk, Kos36 1. Mlt, Bgt, Dbč, Grk, Skr, Tt, Gr, Ms, Yl, Mžk sėdimas suolas be atkaltės: Zoslãnas buvo per visą pirkią Dglš. Zoslãnai būna ilgi, ant anų galia ben keli susėsti Pln. Svotai ant zoslãnų susėdę, o pamergiai jau užu stalų Kp. Moterys užpečky sėdžia ant kėdelių ir zoslanų, vyrai skyrium ant suolų Sz. Įleidus piršlį, pasku tik vieną kvieslį įleidžia į saklyčią prie suolsėdžio, kurs sėdi suole arba krasė[je], arba ant zoslãno JR24. 2. Kos59, NdŽ, , Grž, Lg, Plk, Vv panešiojamas suolelis: Kojos zoslãno klimba J. Suolas – nuo sienos iki sienos, zoslãnas – trumpas Grš. Sėsk nors ant zoslanėlio Sb. Zoslaniùkas: pasdeda po šikine ir laido karves Pls. 3. Jn(Kv), Dr, Krš, Varn, Tv, Krkl, Rt suolelis žlugtui skalbti: Tokius zoslanùs ilgus turėdavom, kultuves tokias Jdr. Besiskalbiant tas ešerys pasivertęs į aukso žiedą ir užšokęs ant skalbiamo zoslano Sln. 4. žr. zoslanka.
◊ per zoslãną pašokýti reikalauti, versti ką daryti: Kai pašokýsiu per zoslãną, tai žinosi kaip į rabaksus landyt Snt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • žoslanas — מoslãnas sm. (2) KŽ žr. zoslanas 1: Koja krasės, žoslãno išklirusi, kleparuo[ja] JI591 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priskultas — priskul̃tas sm. (2) Mžk, Brs, Plt, Žd žr. priskulbtas: Zoslanas ant aukštų kojų kur skalba, bus priskul̃tas J. Priskul̃tas buvo pardėtas par prūdą žr. Stovėjo stovėjo priskultas paprūdė[je] ir pavogė kažin kas Tl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • takšt — 2 takšt interj. NdŽ, tãkšt 1. smarkiam smūgiui, sudavimui nusakyti: Takšt par ranką, ir apsilaižiau! Krš. Lindo – takšt par snukį! DūnŽ. Nusimoviau kaliošį – tik takšt į murzą už tą lojimą! Trk. Kiek pasipriešino – tãkšt akmeniu kakton! Mlt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uslanas — ×uslãnas sm. (2) NdŽ, Prl, Kpč, Pun, Bgt, Graž, Iš, Auk; BsO247, FrnW, KŽ žr. zoslanas: Vyk katę no uslãno! Kt. Patrauk uslãną, ba negaliu užeit Krok. Baltai nusišveičiau visus uslanùs Smn. Jiej (vaikai) valgo an uslanùko ir dažo tuos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • virtuliuoti — virtuliuoti, iuoja, iãvo intr. DŽ, NŽ, KŽ; J.Jabl, Š, P.Skar, Vkš 1. Grš, Slv sverdėti, svirduliuoti, virtuoti: Ji nepasėdi: virtuliuoja kaip žąselė į visas puses Žem. Paskui virtuliuodamas, šlitiniuodamas atėjo prie mašinos Žem. ║ siūbuoti: Kad …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zaslanas — ×zaslãnas sm. (2) NdŽ, ZtŽ, Jnš, Brž, Stlm, Vj, Jdp, Žsl žr. zoslanas 1: Sako, gulk an zaslãno, mušiu Žl. Pradžia gyvenimo buvo an zaslãno (neturėjo kitų baldų) Ppl. Sėklai priblaškiam priblaškiam pasdėję int zaslãno Tj. ^ Su savo duona visur …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zlosanas — ×zlosãnas sm. (2) Č, PnmR, Klt žr. zoslanas: An zlosãno kočiodavom, ant stalo labai vargina, sunku Kp. Kai jau padžiūsta [kailis], tai su dalgiu skuti, ant zlosãno padedi, nu su delge droži Alz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • zoslonas — ×zoslõnas sm. (4) žr. zoslanas 1: Sėdies an zoslonaičio LzŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”